Cofrestrwch

Nodwch fanylion cofrestru

Methu dod o hyd i'ch cod cynnau?

Mae * yn dynodi maes gorfodol
Llenwch y ffurflen a chlicio'r botwm cofrestru
*
*
Fe welwch hwn ar eich cyfriflen rhent neu ar eich cerdyn talu.
*
Dylech fod wedi cael eich cod cynnau fel rhan o'ch pecyn tenantiaeth neu dylai fod wedi ei anfon atoch trwy'r post.
 
Os ydych wedi colli neu anghofio eich cod gweithredu yna cysylltwch â ni i drefnu un yn ei le.

Ffoniwch ni ar 0800 1835757

Neu